NIEUWS

5 x waarom je Virginia Woolf moet lezen

Het werk van Virginia Woolf is van blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur. Heb jij nog nooit iets van haar gelezen? Misschien wil je het wel, maar vind je het lastig of weet je niet waar je moet beginnen. Onlangs verscheen van haar De jaren in Rainbow: haar enige boek dat ooit de bestsellerlijst van The New York Times haalde. Om je te overtuigen geven wij je 5 redenen waarom je nu écht eens een boek van Virginia Woolf moet lezen.

 

1. Haar schrijfstijl was experimenteel

Woolf wordt beschouwd als een van de grootste en meest vernieuwende Engelse schrijvers van de twintigste eeuw. In haar werken experimenteerde ze met de stream of consciousness-techniek, waarbij ze zoveel mogelijk de vele gedachten en gevoelens van haar personages probeerde te beschrijven. Ook hield ze zich niet vast aan een lineaire structuur maar was haar werk opgedeeld in thematische hoofdstukken. Zo beleef je in De jaren hoe de scenes die Woolf schrijft de immens kleine en tegelijkertijd de grote, meeslepende elementen van het leven bevatten. NRC schreef dat Woolf ons laat ‘mee dwalen van familielid naar familielid, van gedachten naar gebeurtenissen en weer terug naar gedachten. Er is eenheid, omdat iedereen deel uitmaakt van grotere gehelen.’

 

2. Ze was een feminist

Woolf nam een kritisch standpunt in ten opzichte van de rol van de vrouwen in de samenleving. Ze introduceerde individualisering van de vrouw en was ervan overtuigd dat mannen en vrouwen samen moesten streven naar vrijheid, gelijkheid en respect voor iedereen. Ook in De jaren komt dit terug, zoals Trouw al schreef: ‘In De jaren belicht Woolf van binnenuit hoe vrouwen streven naar een eigen invulling van het leven én proberen tegemoet te komen aan maatschappelijke verwachtingen. Daarnaast neemt Woolf ook het perspectief in van de aanwezige mannen – broers, vrienden, echtgenoten – die deze vrouwen, vaak vol liefde, maar ook verstrikt in conventies, observeren en beoordelen.’

 

3. Ze was controversieel

In haar leven was Woolf erg uitgesproken over onderwerpen die als controversieel werden beschouwd. Zo was ze dus een vurige feminist in een tijd waarin vrouwenrechten nog nauwelijks werden erkend, en anti-kolonialist, anti-imperialist en een pacifist in een erg nationalistisch tijdperk. Aan de andere kant werd ze ook bekritiseerd vanwege haar opvattingen over klasse en ras in haar werk.

 

4. Haar mentale gezondheid komt terug in haar werk

Virginia Woolf leed aan een psychische aandoening die we tegenwoordig zouden karakteriseren als een bipolaire stoornis. Ook raakte ze in haar leven ernstig depressief. Haar ziekte had ook invloed op haar werk: zo waren de meeste personages in haar verhalen slechts versies van haarzelf. Die personages vertoonden zo euforische persoonlijkheden of depressieve gemoedstoestanden, afhankelijk van hoe haar eigen stemming. Zo krijg je als lezer ook een inkijkje in het hoofd van de auteur zelf.

 

5. Als er een vrouwelijke versie zou zijn van Shakespeare, dan was dat Virginia Woolf

Bekijk deze video maar eens:

Overtuigd? Je kunt De jaren hier bestellen.