Boekcover De Koran

Koran
De Koran
ISBN: 9041705988

Oorspronkelijke Nederlandse uitgave:
Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003


Rainbow Pocketboek nr: 795
Prijs: € 9,9

De europrijzen gelden voor de Nederlandse markt.

Het boek
De Koran is het heilige boek van de islam. Het geldt als het woord van God, zoals dat is doorgegeven door de engel Gabriël aan Mohammed, de profeet van de islam. Voor miljoenen mensen wereldwijd is dit boek een inspiratiebron, een baken, een verwoording van normen en waarden of een tekst om troost bij te vinden, maar bovenal de belangrijkste pijler van hun godsdienst. Deze vertaling van Prof. Dr. J.H. Kramers maakt deze aloude Arabische tekst toegankelijk, zodat iedereen kennis kan nemen van het boek dat aan de basis ligt van de op één na grootste religieuze traditie ter wereld.

De pers
 

De auteur
De Koran is vertaald door prof. dr. J.H. Kramers (1891-1951). Hij was vanaf 1939 hoogleraar in het Arabisch en de instellingen van de islam aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn Koranvertaling kwam in de oorlogsjaren 1940-1945 tot stand. De vertaling is bewerkt door drs. Asad Jaber en prof. Dr. Johannes J.G. Jansen. Drs. Asad Jaber (1946) is als arabist verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden en prof. dr. Johannes J.G. Jansen (1942) is als arabist verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In hun noten bij de vertaling besteden zij speciale aandacht aan de parallellen tussen de Koran en de Bijbel, en geven ze verwijzingen naar de grote islamitische korancommentaren.

Thema